سایت دولت بازگشت | عملیات علیه ایران آغاز شد منتظر ما باشید...

وب‌سایتِ دولت با عنوانِ «درگاه ملی دولت هوشمند» از دسترس خارج شد اما پایگاه اطلاع رسانی دولت در دسترس قرار گرفت.
تصویر سایت دولت بازگشت | عملیات علیه ایران آغاز شد منتظر ما باشید...

به گزارش پرسون، همزمان گروهِ «انانیموس» با انتشار پیامی علیه ایران مدعی شد که هک‌کردنِ سایتِ دولت به نشانیِ www.dolat.ir توسط این گروه انجام شده است.

این گروه همزمان با اعتراضات خیابانی در تهران و برخی شهرهای کشور اعلام کرد: «ما اینجا همراه شما هستیم. عملیات علیه ایران آغاز شد. منتظر ما باشید.»

انانیموس به معنای گمنام است و به گفته خودش گروهی نامتمرکز از متخصصان امنیت شبکه‌های رایانه‌ای است که به صورت ناشناس به عنوان هکتیویسم فعالیت می‌کند.

تا لحظه ارسال این خبر سایت دولت پس از هک شدن بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.

417634