مشکل طارمی با سردار آزمون حل شد

مهدی طارمی و سردار آزمون با وجود اختلاف نظر در خصوص سرمربی تیم ملی روابط گرمی در اردو دارند.
تصویر مشکل طارمی با سردار آزمون حل شد

به گزارش پرسون، مهدی طارمی و سردار آزمون بر سرمربی تیم ملی اختلاف نظر داشتند و سردار طرفدار اسکوچیچ بود اما جالب است که رابطه این دو بازیکن با هم خوب است. در اردوی تیم ملی هم این دوستاره سرشناس تیم ملی به محض روبرو شدن یکدیگر را در آغوش کشیدند و برخورد بسیار خوب و گرمی داشتند.

سردار در مصاحبه تلویزیونی خود گفته بود مهدی طارمی خیلی مرد است که حداقل حرفش را می زند و زیر و رو نمی کشد. او در آن مصاحبه به دو بازیکن تیم ملی کنایه زده بود و جالب این که با آنها هم در اردوی اتریش چشم در چشم شد.

همه تلاش کی روش هم این است که بین بازیکنان اتحاد و دوستی برقرار کند و در این راه، یکی از مهمترین نفرات همین سردار آزمون است؛ هرچند که او شخصا با طارمی هیچ مشکلی ندارد اما بهرحال علیه بعضی ها مصاحبه کرده بود.

منبع: خبرورزشی

417527