فرهنگی:

مجلس باید اهانت‌هایی که به حجاب صورت گرفته را دنبال کند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فوت مهسا امینی آحاد جامعه را آزرده خاطر کرد اما به دنبال آن اهانت‌هایی به حجاب صورت گرفت که مجلس شورای اسلامی باید آن را دنبال کند.

تصویر مجلس باید اهانت‌هایی که به حجاب صورت گرفته را دنبال کند

به گزارش پرسون، محمدحسین فرهنگی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حادثه تلخی که در جریان یک احضار رخ داد همه مردم ما را در سطح کشور آزرده‌خاطر کرد چه قصوری بوده باشد و چه نباشد حادثه بسیار تلخ بود. این حادثه تلخ آحاد جامعه را به طور گسترده آزرده خاطر کرد و همگی تقاضای پیگیری این موضوع را دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: در حاشیه این موضوع اهانت‌هایی به حجاب و مسئولان کشور شد که حتما باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد استدلال‌هایی نادرست در قبال این اتفاق رخ داد که باید جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حل‌هایی روشن برای آنها اتخاذ شود.

417483