واکنش استاندار به تجمعات تهران

استاندار تهران گفت: عناصر اصلی هسته‌های اولیه تجمعات شب گذشته تهران کاملا سازماندهی شده به دنبال ایجاد اغتشاش بودند.
تصویر واکنش استاندار به تجمعات تهران

به گزارش پرسون، محسن منصوری در صفحه توییتر خود شب گذشته نوشت: عناصر اصلی هسته‌های اولیه تجمعات امشب تهران کاملا سازماندهی شده، آموزش دیده و با برنامه به دنبال ایجاد اغتشاش در تهران بودند.

آتش زدن پرچم، ریختن گازوئیل در معابر، پرتاب سنگ، حمله به پلیس، آتش زدن موتور و سطل زباله، تخریب اموال عمومی و ... کار مردم عادی نیست.

واکنش استاندار به تجمعات تهران | آتش زدن پرچم و حمله به پلیس کار مردم عادی نیست

417441