بارش باران در استان فارس آغاز شد

بارش باران در برخی از نقاط استان فارس آغاز شد.
تصویر بارش باران در استان فارس آغاز شد

به گزارش پرسون، عصر دوشنبه با فعال شدن سامانه بارشی جدید در استان فارس برخی از شهرستان‌ها تحت پوشش بارش باران قرار گرفتند.

در حال حاضر رگبار باران در قسمت‌هایی از شمال غرب شیراز و شهر صدرا آغاز شده است.

در شمال استان فارس نیز بارش شدید باران به همراه وزش باد آغاز شد اما تاکنون هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.

417331