مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:

اجرای طرح حفاظت از تالاب‌ها دریاچه بختگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: در راستای طرح سند توسعه پایدار حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه بختگان آغاز شده است.
تصویر اجرای طرح حفاظت از تالاب‌ها دریاچه بختگان

به گزارش پرسون از فارس، یوسف رفیعی اظهار داشت: در راستای حفاظت از محیط زیست، آغاز فعالیت طرح حفاظت از تالاب و دریاچه بختگان در مرودشت با حضور کارشناسان اجرا شده است.

نماینده طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در استان فارس با اشاره به سند سه ساله پروژه بسط و توسعه مدیریت محیط زیستی و معیشت پایدار در دریاچه‌ها و تالاب‌های مهم ایران، افزود: آغاز پروژه‌های کشاورزی پایدار و تنوع بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی در این چارچوب در حوضه تالاب بختگان در شهرستان مرودشت اجرا شده است.

رفیعی اظهار داشت: طرح کشاورزی پایدار در شهرستان مرودشت به عنوان یکی از شهرستان‌های موجود در حوضه تالاب بختگان در روستاهای درودزن و دولت آباد فعالیت خود را آغاز کرده و در مرحله نخست اعتماد سازی و ورود به جامعه محلی و انتخاب کشاورزان مرتبط با طرح در دستور کار قرارگرفته است.

وی افزود: در پروژه کشاورزی پایدار 16 روستا و در پروژه معیشت‌های سازگار با منابع تالابی ١٠ روستا در حوضه تالاب بختگان در استان فارس زیر پوشش قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات مردم ژاپن و با هماهنگی دفتر عمران سازمان ملل متحد در ایران اجرایی می‌شود، تصریح کرد: طرح یاد شده بر مبنای مدیریت مزرعه و با استفاده از روش‌های جدید در کشاورزی و متناسب با حفاظت از خاک و منابع آبی متمرکز شده است.

نماینده طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در استان فارس ضمن تقدیر از دست اندرکاران طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شهرستان مرودشت، بیان داشت: تعامل حداکثری مجریان پروژه‌ها در شهرستان با یکدیگر و همچنین مساعدت حداکثری دست اندرکاران دولتی در شهرستان با آنها برای اجرای هر چه بهتر پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد.

417251