شبنم فرشادجو از بازیگری خداحافظی کرد

شبنم فرشادجو، بازیگر نام آشنای ایرانی بعد از کشف حجاب، از بازیگری خداحافظی کرد.
تصویر شبنم فرشادجو از بازیگری خداحافظی کرد

به گزارش پرسون، شبنم فرشاد جو هم اکنون در کانادا حضور دارد و با انتشار عکسی نوشت مهم نیست کجای جهانم ،مهم اینه عاشق وطنم هستم و دیگر به عنوان بازیگر در ایران کار نخواهم کرد.

vJOdGs2mAb94

417214

مطالب مرتبط