هوای قابل قبول شهریور در تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۱ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
تصویر هوای قابل قبول شهریور در تهران

به گزارش پرسون، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۱ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص هوای پایتخت روی عدد ۸۶ و در بازه قابل قبول قرار داشت. تهرانی‌ها از ابتدای سال فقط دو روز هوای پاک را تجربه کرده‌اند.

417211