بررسی افزایش سرمایه شرکت اطمینان گستر دانا در مجمع عمومی فوق‌العاده

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت اطمینان گستردانا با موضوع افزایش سرمایه این شرکت با حضور اعضای مجمع و سهامداران، در محل شرکت اطمینان گستر دانا برگزار می‌شود.
تصویر بررسی افزایش سرمایه شرکت اطمینان گستر دانا در مجمع عمومی فوق‌العاده

به گزارش پرسون، این مجمع روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 شهریورماه سال‌جاری، رأس ساعت 14 با موضوع افزایش سرمایه شرکت اطمینان گستردانا از مبلغ 100 میلیارد ریال به مبلغ 5100 میلیارد ریال برگزار خواهد شد.

417175