آخرین آمار تزریق واکسن کرونا در کشور

در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۹۹۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
تصویر آخرین آمار تزریق واکسن کرونا در کشور

به گزارش پرسون، بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۵ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۵۲ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۰۸ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۲۶ هزار نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۷۶۰ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۹۹۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

417127