برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده مورد تایید مجلس نیست

نماینده شهرهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر استیضاح وزیر کشور یکی از درخواست‌های ما در مجلس شورای اسلامی است، ‌اما ما منتظر روشن شدن ابعاد مختلف درباره چگونگی فوت مهسا امینی و همچنین پاسخگویی وزیر کشور در رابطه با این مساله هستم.
تصویر برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده مورد تایید مجلس نیست

به گزارش پرسون، بهزاد رحیمی افزود: وزیر کشور به ما قول مساعد داده‌اند تا در روزهای آینده ابعاد دیگری از این مساله مانند فیلم‌ها و مستنداتی که در اختیار دارند را برای اقناع افکار عمومی و والدین خانم امینی ارائه بدهند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: چانچه بعد از ارائه توضیحات وزیر کشور به اقناع لازم نرسیدیم و با توجه به برخوردی که نیروی انتظامی به عنوان گشت ارشاد انجام داده و مورد تایید ما نیست، برای بهبود نحوه برخورد آنها با مسائل مختلف از جمله حجاب، بحث استیضاح وزیر کشور قابل طرح خواهد بود. برای اینکه تصمیم شتاب‌زده‌ای نگیریم فعلا منتظر اطلاع‌رسانی در این زمینه هستیم.

417126