قیمت دلار و یورو پنجشنبه 24 شهریور

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران ۲۸,۷۵۳ (بیست و هشت هزار وهفتصد و پنجاه و سه تومان) اعلام شده است.
تصویر قیمت دلار و یورو پنجشنبه 24 شهریور

به گزارش پرسون، بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸,۴۶۷ (بیست و هشت هزار وچهارصد و شصت و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۷۵۳ (بیست و هشت هزار وهفتصد و پنجاه و سه تومان) اعلام شد.

3 پالس منفی به بازار دلار ایران/پیش بینی قیمت دلار امروز

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۴۵۷ (بیست و هشت هزار وچهارصد و پنجاه و هفت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۷۴۳ (بیست و هشت هزار وهفتصد و چهل وسه تومان) است.

416755