در پی عدم تفاهم مسئولان عراقی و طالبان:

دولت عراق برای شهروندان افغانستانی روادید زیارت اربعین صادر نکرد

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: در ایام زیارت اربعین، حتی یک شهروند افغانستانی مقیم این کشور با روادید ویژه اربعین، از طریق مرز دوغارون خراسان رضوی وارد خاک ایران نشده است.
تصویر دولت عراق برای شهروندان افغانستانی روادید زیارت اربعین صادر نکرد

به گزارش پرسون، سید علی قاسمی افزود: صدور روادید ویژه اربعین برای شهروندان افغانستانی مقیم این کشور برعهده دولت عراق است که به دلیل عدم تفاهم بین دولت عراق و طالبان هنوز هیچ روادیدی از این نوع برای افغان ها صادر نشده است.

وی دوغارون را یگانه مرز ورود زمینی اتباع افغان به ایران عنوان کرد و گفت: از سه ماه قبل هماهنگی های لازم را در ایران انجام دادیم و از ماه قبل همه امکانات و ظرفیتهای بهداشتی، اقامتی و حمل و نقلی را برای پذیرش زائران در استان و به ویژه در مرز دوغارون تایباد تامین کرده بودیم اما دولت عراق تاکنون ویزای ویژه اربعین برای افغان ها صادر نکرده است.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: همچنین ۲۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی مقیم استان برای سفر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که تاکنون برای ۱۴ هزار نفر دفترچه ویژه اربعین به عنوان مجوز سفر به عراق صادر و توزیع شده است.

به گزارش ایرنا تا پیش از تغییر حاکمیت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، استان هفت میلیون نفری خراسان رضوی میزبان ۳۲۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی دارای مجوز، گذرنامه و کارت آمایش بود.

پس از اجرای طرح سرشماری شهروندان افغانستانی در بهار امسال، ۱۸۰ هزار نفر به تعداد مهاجران افغان مقیم استان خراسان رضوی افزوده شد و اکنون شمار مهاجران دارای مدرک قانونی و ثبت نام شده در طرح جدید سرشماری اتباع به نیم میلیون نفر رسیده است که ۹۸ درصد این گروه در کلانشهر چهار میلیون نفری مشهد سکونت دارند.

ایرنا

416363