عقب نشینی قیمت سکه و دلار

بازار امروز شاهد عقب نشینی قیمت سکه و قیمت دلار متشکل بود .
تصویر عقب نشینی قیمت سکه و دلار

به گزارش پرسون، در بازار امروز قیمت سکه و قیمت دلار متشکل اندکی عقب نشینی کرد.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۳,۶۵۴,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۵۴,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۱ 11:32
۱۳,۶۹۵,۰۰۰ -۳۹۷,۰۰۰.۰۰ -۲.۹ روز قبل
۱۴,۰۹۲,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه بل ۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد . .

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 11:32
۷,۷۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳ روز قبل
۷,۸۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با ۴,۷۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان مبادله شد .

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی ۲,۹۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۸ تومان کاهش، ۲۷,۹۱۵ (بیست و هفت هزار و نهصد و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۹۱۵ -۸.۰۰ -۰.۰۳ 11:30
۲۷,۹۲۳ -۸.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۲۷,۹۳۱ -۲۹.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

411351