تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 25 مرداد

تلاش بیت کوین برای افزایش قیمت بالاتر از منطقه مقاومت 24500 دلاری، این ارز توانست از مقاومت 25000 دلاری نیز عبور کند و رکورد ماهانه جدیدی را به ثبت برساند.
تصویر تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 25 مرداد

به گزارش پرسون، هرچند نتوانست مدت زیادی بالاتر از این سطح باقی بماند و با تشکیل سقف قیمت روزانه نزدیک به 25200 دلار، شروع به اصلاحی نزولی کرد.

این حرکت، ابتدا قیمت را به زیر سطوح 24800 و 24500 دلاری کشاند. سپس پایین تر از یک خط روند صعودی کلیدی با حمایتی نزدیک به 24300 دلار که در نمودار ساعتی تشکیل شده است، شکسته شد و روند نزولی خود را تا زیر میانگین متحرک ساده 100 ادامه داد. پایین ترین سطح قیمت روزانه در حدود 23789 دلار تشکیل شد و قیمت اکنون در حدود 24102 دلار در حال تحکیم است.

در صورت افزایش قیمت، اولین مقاومت نزدیک به سطح 24300 دلار و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته از فعالیت گاوها جلوگیری می کند. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به منطقه 24500 دلاری و سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت کاهشی اخیر 25200 دلار به 24789 دلار دیده می شود. بسته شدن قیمت بالاتر از منطقه مقاومت 24500 دلاری می تواند با افزایش دیگری همراه شود که احتمالاً قیمت BTC را به بالای مقاومت 25000 دلاری می رساند. هر گونه افزایش بیشتر قیمت را به سمت 25800 دلار هدایت خواهد کرد.

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 24500 دلاری را با قاطعیت پشت سر بگذارد، به حرکت اصلاحی خود ادامه می دهد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 23780 دلار قرار دارد. حمایت مهم بعدی اکنون در نزدیکی تراز 23500 دلار واقع است. شکست نزولی و بسته شدن قیمت پایین تر از این سطح حمایتی ممکن است جرقه افت شدید قیمت و حرکت آن به 22750 دلار باشد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در منطقه صعودی شتاب خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر پایین تر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 23780 و 23500 دلار

مقاومت های اصلی: 24300 و 24500 و 25000 دلار

410855