ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد

در فاصله چند روز پس از ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد دوباره این اتفاق برای یک هواپیمای دیگر رخ داد و مسئولان این فرودگاه حاضر به پاسخگویی نشدند.
تصویر ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد

به گزارش پرسون، تصاویری که سازمان هواپیمایی کشوری از باند فرودگاه مشهد منتشر کرده است.

به نظر شما چند درصد از دلیل ‌ترکیدگی لاستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد به باند مرتبط است؟

410024