پیام تبریک رسانه پرسون به مدیر روابط عمومی بانک ملت

تصویر پیام تبریک رسانه پرسون به مدیر روابط عمومی بانک ملت

برادر ارجمند جناب آقای حمید یادروج

حسن انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی بانک ملت تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

نیک میدانیم مراتب تعهد،سابقه درخشان، توانمندی جنابعالی قطعا و یقینا منشا خیر و برکت فراوان خواهد شد.

توفیقات مدام و مداوم جنابعالی را از خداوند متعال آرزومندیم.

رسانه پرسون

409716