نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره نگهداری سگ در آپارتمان

سخنگوی قوه قضائیه درباره سگ‌های ولگرد در سطح شهر گفت: شهرداری بر اساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف است نسبت به جمع آوری حیوانات آسیب‌رسان اقدام کند.
تصویر نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره نگهداری سگ در آپارتمان

به گزارش پرسون، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ایجاد مزاحمت نگهداری سگ‌ها در آپارتمان برای دیگر همسایه‌ها توضیح داد: اگر نگهداری هر حیوانی در آپارتمان منجر به تعرض به حقوق دیگران شود، در صورت شکایت قابل پیگیری حقوقی است.

409300