اشک‌های علیرضا خمسه کنار ایرج طهماسب

خاطره علیرضا خمسه را در برنامه «مهمونی» ایرج طهاسب ببینید.
تصویر اشک‌های علیرضا خمسه کنار ایرج طهماسب

به گزارش پرسون، اشک‌های علیرضا خمسه در برنامه «مهمونی» ایرج طهاسب با تعریف خاطره‌ای از مادرش همه را شوکه کرد.

409252