صادرات دام آزاد شد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که صادرات دام زنده پرواری غیر مولد از سوی دولت، مجاز است.
تصویر صادرات دام آزاد شد

به گزارش پرسون، قیمت گوشت قرمز در ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است،

راسته با استخوان گوسفندی

۱۵۹,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۷۲,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۶۶,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۵,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۳,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۷,۰۰۰

گردن گوساله

۱۲۹,۰۰۰

قلم گوساله

۱۶,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۳۱,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۶۳.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۸۹,۰۰۰

409050