رئیس جمهور:

دولت هرگز درگیر حاشیه‌ها نخواهد شد

آیت الله رییسی اعلام کرد: دولت مردمی هرگز درگیر حاشیه‌ها نخواهد شد. دولت مردمی حسرت این را که دولت و مجلس به جای پرداختن به کار مردم گرفتار حاشیه شوند، به دل بدخواهان خواهد گذاشت.تصویر دولت هرگز درگیر حاشیه‌ها نخواهد شد

به گزارش پرسون، رییس جمهور گفت: همگرایی همه ارکان نظام، پیش‌نیاز غلبه بر مشکلات مزمن و ساختاری کشور است. همراهی مجلس، شرط توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت است.

در دور دوم سفرهای استانی، برنامه‌های مفصلی برای توسعه و پیشرفت استانها طراحی خواهد شد.

منبع: فارس

409049