به بهانه زادروز پدرام شریفی

ویدئویی عجیب و غریب از هوتن شکیبا

ویدئویی عجیب و غریب از پدرام شریفی که هوتن شکیبا منتشر کرد!
تصویر ویدئویی عجیب و غریب از هوتن شکیبا

به گزارش پرسون، هوتن شکیبا به بهانه زادروز پدرام شریفی با انتشار ویدئویی از بستنی خوردن پدرام شریفی تولد اش را تبریک گفت.

408873