شکنجه شدید یک عروس و خانواده‌اش توسط طالبان

اعضای خانواده‌ یک‌تازه عروس از استان پروان برای دیدن دختر شان به شهرستان دره عبدالله‌خیل پنجشیر رفته بودند از سوی طالبان بازداشت و لت کوب شدند.
تصویر شکنجه شدید یک عروس و خانواده‌اش توسط طالبان

به گزارش پرسون، نیروهای طالبان به مردم شهرستان عبدالله‌خیل را هشدار داده اند که به هیچ دلیل‌ای تجمع بیشتر از دو نفر اجازه نیست و کسانیکه تجمع می‌کنند مجازات سنگین در انتظار شان است.

امروز یک‌شنبه 9 اسد/ مرداد منابع محلی ازاستان پنجشیر به خبرگزاری صدای افغانستان می‌گویند روز شنبه 8 اسد/ مرداد پدر و دیگر اقارب یک‌تازه عروس به شهرستان دره عبدالله‌خیل پنجشیر برای دیدن دختر شان رفته بودند از سوی طالبان بازداشت و به‌گونه فجیع شکنجه شدند.

منابع می‌گویند طالبان پدر و دیگر نزدیکان این تازه عروس را به دلیل نا معلوم در روستای منجنستوی شهرستان دره لت کوب و آزار و اذیت کرده اند.

نیروهای طالبان به مردم شهرستان عبدالله‌خیل را هشدار داده اند که به هیچ دلیل‌ای تجمع بیشتر از دو نفر اجازه نیست و کسانیکه تجمع می‌کنند مجازات سنگین در انتظار شان است.

گروه طالبان روز گذشته جستجوی خانه‌به‌خانه را در شهرستان عبدالله‌خیل راه اندازی کرده بودند.

408781