پیری باور نکردنی «محسن تنابنده»!

گریم محسن تنابنده در «طوطیا» که او را ۲۰ سال پیرتر از سن واقعی اش نشان می‌دهد.
تصویر پیری باور نکردنی «محسن تنابنده»!

به گزارش پرسون، گریم محسن تنابنده در «طوطیا» که او را ۲۰ سال پیرتر از سن واقعی اش نشان می‌دهد.

408682