حمله بازیگر تلویزیون به سجاد غریبی

صحبت‌های تند رامین راستاد خطاب به سجاد غریبی پس از نمایش عجیب مقابل حریف قزاقستانی را بشنوید.
تصویر حمله بازیگر تلویزیون به سجاد غریبی

به گزارش پرسون، صحبت‌های تند رامین راستاد خطاب به سجاد غریبی پس از نمایش عجیب مقابل حریف قزاقستانی را بشنوید.

408681