بازیگران مشهور ایرانی دو تابعیتی را بشناسید

در این مطلب اسامی برخی از بازیگران ایرانی تابعیت خارجی دارند و در کشور دیگری زندگی می کنند بخوانید.
تصویر بازیگران مشهور ایرانی دو تابعیتی را بشناسید

به گزارش پرسون، بازیگران ایرانی بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. افراد جامعه علاقه زیادی به دانستن از زندگی بازیگران ایرانی دارند. بسیاری از بازیگران ایرانی ازدواج کرده اند.برخی از بازیگران ایرانی تبعیت کشور دیگری را دارند. این بازیگران ایرانی برخی در خاج از کشور زندگی کرده و یا برخی دیگر هم تنها تابعیت آن کشور را دارند.

حمید فرخ نژاد، نسرین مقانلو، فریبر عرب نیا، پارسا پیروز فر، شهاب حسینی در «آمریکا»، بهرام رادان«کانادا»، شبنم قلی خانی«استرالیا» و نیکی کریمی«انگلیس» زندگی می کنند.

408643