تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 11 مرداد

اتریوم نتوانست بالاتر از تراز 1700 دلار باقی بماند و اصلاح نزولی جدیدی را آغاز کرد. این حرکت، قیمت اتر (ETH) را به زیر سطوح حمایتی 1660 و 1650 دلاری کشاند تا به یک منطقه نزولی کوتاه مدت وارد شود.

تصویر تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 11 مرداد

به گزارش پرسون، این روند تا زیر سطح فیبوی اصلاحی 23.6% حرکت صعودی 1356 دلار به 1785 دلار ادامه یافت. اتر اکنون با قیمتی زیر 1650 دلار (1575 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته معامله می شود. علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز ETH/USD شکست قیمت پایین تر از یک کانال نزولی با حمایتی نزدیک به 1610 دلار دیده می شود.

چارت اتر - تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 11 مرداد

به نظر می رسد که احتمالاً اتریوم با اولین حمایت در حدود 1570 دلار به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت صعودی 1356 دلار به سقف 1785 دلاری نیز نزدیک به سطح 1570 دلار واقع است. حمایت مهم بعدی نزدیک به تراز 1520 دلار قرار دارد و شکست این سطح حمایتی با سقوط قیمت تا مرز حمایت 1400 دلاری در کوتاه مدت همراه می شود.

از سوی دیگر، در صورت قرار گرفتن دوباره این ارز در مسیر رشد، اولین مقاومت نزدیک به سطح 1600 دلار و منطقه حمایت کانال سر راه خریداران قرار می گیرد. اولین مقاومت اصلی نیز نزدیک به منطقه 1665 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته می باشد. در حال حاضر، مقاومت اصلی در نزدیکی منطقه 1680 دلاری در حال شکل گیری است.

حرکتی قاطع بالاتر از سطح 1680 دلار می تواند قیمت را به 1720 دلار برساند و زمینه حرکت به سمت منطقه مقاومت 1750 دلار یا حتی 1780 دلار را فراهم کند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه صعودی مومنتوم بیشتری پیدا می کند.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون در منطقه اشباع فروش در حرکت است.

حمایت اصلی: 1570 دلار

مقاومت اصلی: 1680 دلار

408640