صحبت‌های جنجالی مجری تلویزیون در خصوص قرارداد ویلموتس

میثاقی در برنامه زنده فدراسیون فوتبال را در خصوص قرارداد ویلموتس متهم کرد.
تصویر صحبت‌های جنجالی مجری تلویزیون در خصوص قرارداد ویلموتس

به گزارش پرسون، قاضی‌زاده هاشمی و پژمان‌فر مهمانان برنامه امشب فوتبال برتر بودند و در خصوص ابهامات قرارداد مارک ویلموتس صحبت کردند.

در قسمی از برنامه میثاقی اتهام بزرگی به تاج و دیگر عوامل قرارداد با سرمربی بلژیکی زد و گفت:« چطوری شما جنسی را با اختیار خودتان 3-4 برابر می‌خرید؟ این تنها در شرایطی است که مابه‌التفاوت در جای دیگر تقسیم شود. شما وقتی جنس A تومانی را 4A می‌خرید یعنی برای 3A دیگر نقشه‌ای دارید!»

منبع: خبرآنلاین

408622