معاونت هنری حوزه هنری کیست؟

علی فروزانفر جایگزین مجدالدین معلمی در معاونت هنری حوزه هنری شد.

تصویر معاونت هنری حوزه هنری کیست؟

به گزارش پرسون، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، در حکمی علی فروزانفر را به سمت معاون هنری حوزه هنری منصوب کرد.

پیش از این مجدالدین معلمی عهده‌دار این مسئولیت بود.

علی فروزانفر نیز پیش از این ریاست حوزه هنری استان تهران را برعهده داشت.

معلمی نیز به تازگی به عنوان رئیس بنیاد کتاب منصوب شده است.

مراسم تودیع و معارفه مجدالدین معلمی و علی فروزانفر ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد در حوزه هنری برگزار می‌شود.

408557