مرزبانی ایران پاسخ تیراندازی طالبان را داد

معاون امنیت و انتظامی وزیر کشور گفت: نیروهای مرزبانی افغانستان به سمت نیروهای مرزبانی ایران تیراندازی کردند و متقابلاً نیروهای مرزبانی کشورمان پاسخ این تیراندازی را دادند.
تصویر مرزبانی ایران پاسخ تیراندازی طالبان را داد

به گزارش پرسون، مجید میراحمدی با تشریح جزئیات درگیری میان نیروهای مرزبانی کشورمان با نیروهای طالبان، اظهار کرد: برابر گزارش‌های واصله، دیروز تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان در منطقه زهک بین میل ۵۶ و میل ۵۷ بدون رعایت حدود جغرافیایی و مرزی دست به اقدامات تحریک‌آمیزی زدند که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت صحنه و جلوگیری از تشدید تنش‌ها، موضوع را مدیریت کرد و این مساله خاتمه یافت.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز در همان منطقه نیروهای مرزبانی افغانستان دست به اقدامات تحریک آمیز دیگری زدند و به سمت نیروهای مرزبانی ایران اقدام به تیراندازی کردند. متقابلاً نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ این تیراندازی را دادند. در ساعت یک و نیم بعد از ظهر و پس از حدود یک ساعت درگیری محدود، این موضوع با مدیریت و تسلط مرزبانی جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کرد.

معاون وزیر کشور در پایان تصریح کرد: لازم است نیروهای مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی توجیه بشوند. بارها این موضوع به مقامات افغانستانی گوشزد شده است تا این باعث نشود که تنش‌های محدود علیرغم خواست دو طرف صورت بگیرد.

408432