کشف هروئین از یک زوج مواد فروش در تویسرکان

فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: بیش از یک کیلو هروئین از یک زوج مواد فروش در تویسرکان کشف شد.
تصویر کشف هروئین از یک زوج مواد فروش در تویسرکان

به گزارش پرسون، سرهنگ رضا نوری گفت: به دنبال اخبار واصله مبنی بر این که یکی از قاچاقچیان سابقه دار با تشکیل باندی خانوادگی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع هروئین فعالیت می‌کند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

او گفت: با بکارگیری شگرد‌های پلیسی مخفیگاه متهمان شناسایی و در بازرسی از آن، یک کیلو و ۲۲۰ گرم هروئین و مقادیر زیادی وجه نقد به مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال کشف و مراتب ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، به مرجع قضایی ارجاع شد.

408428