دلایل کدر شدن آب پشت برخی سدها چیست؟

یک کارشناس محیط زیست درباره اصلی‌ترین دلیل کدورت آب پشت سدها توضیح داد.
تصویر دلایل کدر شدن آب پشت برخی سدها چیست؟

به گزارش پرسون، ‌ اسماعیلی بیدهندی اظهار کرد: آبی که در پشت سدها جمع می‌شود از سرشاخه‌ها و مجراهای مختلفی جریان پیدا می‌کند و در نهایت به یک شاخه یا رود اصلی می‌رسد که این شاخه اصلی باعث رسیدن آب به پشت سد و ذخیره شدن آن می‌شود.

او افزود: وقوع هر اتفاقی در طول مسیر سرشاخه‌ها و حتی شاخه‌ اصلی می‌تواند منجر به کدورت آب جاری و در انتها موجب کدر شدن آب ذخیره شده پشت سد و افزایش کدورت شود. در واقع کدورت آب در هر منبع آبی ناشی از مواد جامدی است که می‌تواند به صورت محلول و یا غیرمحلول در آن منبع آبی حضور پیدا کند.

یک کارشناس محیط زیست گفت: آب به طور طبیعی مقداری کدورت دارد که بسته به نوع منبع آبی کدورت شدت و ضعف دارد، اما در هنگام بروز پدیده‌های غیرمنتظره مانند بارندگی‌های شدید، وقوع سیلاب ها، شکلگیری گرد و غبارها، وقوع طوفان‌ها و مواردی از این قبیل، مسیر انتقال آب به سمت سد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این امر منجر به افزایش کدورت آب خواهد شد؛ در واقع روان آب‌های سطحی که می‌توانند وارد سرشاخه‌ها یا شاخه‌ی اصلی رودخانه‌ای شوند که به سد می‌ریزد در زمان وقوع سیلاب‌ها حاوی مقادیر عظیمی گل و لای و ذرات خواهد بود که این امر منجربه افزایش کدورت شدید آب خواهد شد.

این عضو هیئت علمی بیان کرد: اصلی‌ترین دلیل کدورت آب پشت سدها این است که به مرور زمان اگر ورودی این گل و لای‌ها و موادی که موجب کدورت شده کاهش پیدا کند، تحت تاثیر نیروی جاذبه‌ زمین عوامل شکل دهنده‌ کدورت در آب پشت سد به صورت رسوبات به بستر دریاچه پشت سد رفته و ته نشین می‌شوند به این ترتیب کدورت آب کمتر شده و به شرایط قبلی بازمی‌گردد.

408417