بررسی قیمت دلار در معاملات امروز

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۸۴۱ (بیست و هفت هزار وهشتصد وچهل و یک تومان) اعلام کرد.
تصویر بررسی قیمت دلار در معاملات امروز

به گزارش پرسون، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۵۶۴ (بیست وهفت هزار و پانصد و شصت و چهار تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۸۴۱ (بیست و هفت هزار وهشتصد وچهل و یک تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۴۸۴ (بیست و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و چهارتومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۷۷۱ (بیست و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و یک تومان) است.

408317