واکنش فاضل میبدی به سخنان رئیسی

محمد تقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در انتقاد به سخنان رئیس جمهور بیان کرد: تحریم‌ها وگرانی‌ها کمر مردم را شکسته است.
تصویر واکنش فاضل میبدی به سخنان رئیسی

به گزارش پرسون، محمد تقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

رییسی: «مردم رسما اعلام می‌کنندمی توان با مقاومت تحریم‌ها ر ابی اثر کرد». نمی‌دانم این اعلام رسمی از کجا بدست آمد؟

آقای رییس جمهور مسئله مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم‌ها وگرانی‌ها کمر مردم را شکسته است.

چند روز پیش سازمان هواشناسی گفت کمبود تجهیزات مدرن مشکل سازمان هواشناسی است. شما وعده‌هادادید. کو؟

منبع: ایسنا

408311