دلیل گرانی سیمان چیست؟

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با توجه به قول وزیر نیرو برای تامین برق سیمانی‌ها می‌توان بصورت متوسط بیش از یک میلیون تن در بورس کالا عرضه کرد و لذا بازار را کنترل کرد.
تصویر دلیل گرانی سیمان چیست؟

به گزارش پرسون، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به کاهش قیمت سیمان گفت: با توجه به تمهیدات انجام شده برای تامین برق کارخانجات و تنظیم بازار کاهش قیمت سیمان در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

سیف الله امیری گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا برق کارخانجات سیمان به طور کامل از 12 شب تا 8 وصل باشد تا این کارخانجات در این ساعات تولید داشته باشند و همچنین در بقیه روز بر اساس درصدهای تولید می‌کنند.

منبع: فارس

403477