عروس امین حیایی در کنار نیلوفر خوش خلق!

عکسی از دارا حیایی و دختری که می گویند نامزد اوست به همراه نیلوفر خوش خلق منتشر شده است.

تصویر عروس امین حیایی در کنار نیلوفر خوش خلق!

به گزارش پرسون، عکسی جنجالی از دارا حیایی بازیگر مطرح و پسر امین حیایی به همراه نیلوفر خوش خلق و نامزدش منتشر شد.

منبع: وقت صبح

403381