حاشیه جنجالی و تلخ در فینال جوکر!

اجرای جوکر تایم امین حیایی در آخرین قسمت منتشر شده در جوکر سبب ایجاد ناراحتی قشر معلول جامعه شد.
تصویر حاشیه جنجالی و تلخ در فینال جوکر!

به گزارش پرسون، اجرای جوکر تایم امین حیایی در آخرین قسمت منتشر شده از مجموعه فینال جوکر حاشیه تلخی را بوجود آورد.

در بخشی از برنامه جوکر دو نفر از هنرمندان برای خنداندن دیگران معلولیت جسمی را مسخره و سوژه کردند که سبب ایجاد ناراحتی قشر معلول جامعه و تلخ کامی خانواده های آن ها شد.

منبع: تابناک جوان

403320

مطالب مرتبط