معرفی سرپرست قائم مقام بانک ملی ایران

با حضور مدیر عامل و دیگر اعضای هیات مدیره بانک ملی مراسم معارفه ابوالفضل نجارزاده به عنوان سرپرست قائم مقام این بانک برگزار شد.
تصویر معرفی سرپرست قائم مقام بانک ملی ایران

به گزارش پرسون، محمدرضا فرزین در این مراسم ضمن تاکید بر توان و تخصص دکتر نجارزاده گفت: فعالیت‌های بانک از گستردگی و تنوع بسیاری برخوردار است و به همین دلیل ایجاب می‌کند تا با استفاده از ظرفیت قائم مقام،پ یشبرد امور سرعت بهتری بگیرد.

وی افزود: برای تحقق اهداف تعیین شده باید از ظرفیت همه مجموعه‌های مدیریتی و کارشناسی بانک استفاده شود.

ابوالفضل نجارزاده نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه بانک ملی ایران گفت: این بانک جایگاه ویژه‌ای در نظام بانکی دارد و نماد بانکداری است، بنابراین ضروری است که با اصلاح رویه‌ها و فرآیندها به جایگاه واقعی خود بازگردد.

نجارزاده از مدیران نظام بانکی و دارای مسئولیت‌های مختلف در بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی کشور بوده است.

402806