گرانی بی سابقه مواد شوینده در بازار

بعد از تعدیل قیمت یارانه‌ها تقریباً همه کالاهای مصرفی در بازار گران شدند.
تصویر گرانی بی سابقه مواد شوینده در بازار

به گزارش پرسون، برخی از این کالاها هیچ ارتباطی با ۴ کالای اساسی تعدیل قیمت شده ندارند ولی گوی سبقت را در گرانی از مواد غذایی ربوده‌اند مانند شوینده‌ها.

گرانی چنان گریبان مواد شوینده را گرفته که بنا به ادعاهای عمده ‌فروشان بازار، شرکت ‌های پخش اقدام به توزیع کالا با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب می‌کنند، درحالی‌ که در فاکتورهای خود که آن ‌هم غیررسمی است، قیمت مصوب را برای عمده‌فروشان درج می‌کنند.
منبع: خراسان

402637