نسخه لبنانی «سلام فرمانده» هم آمد

انجمن پیشاهنگی امام مهدی(عج) نسخه لبنانی «سلام فرمانده» را با عنوان «امام زمانی» منتشر کرد.

تصویر نسخه لبنانی «سلام فرمانده» هم آمد

به گزارش پرسون، نسخه لبنانی «سلام فرمانده» با عنوان «امام زمانی» منتشر شد. پیش از این در خردادماه، منابع لبنانی خبر دادند که انجمن پیشاهنگی امام مهدی (عج) در این کشور در حال ضبط و تولید نسخه لبنانی سرود «سلام فرمانده» است.

شیخ «نزیه فیاض» رئیس این انجمن گفته بود: «در راستای همگامی خود با سرود سلام فرمانده و تأثیر عاطفی، فرهنگی و تربیتی این سرود، کار روی این پروژه را آغاز کردیم. این سرود به یک نماد جهانی تبدیل شده است. از طرف دیگر، ما به منظور همراهی با کودکان، جوانان و به طور کلی مردم درصدد ایجاد یک کار هنری هستیم که این اثر را شبیه‌سازی کند و مکمل و منسجم با آن باشد.»

رئیس انجمن پیشاهنگی امام مهدی (عج) در ارتباط با مراحل این طرح توضیح داده بود که «طرح با ضبط این قصیده آغاز می‌شود و سپس منتشر خواهد شد تا مردم بتوانند به تدریج آن را حفظ کنند و بتوان تجمع‌های بزرگی با حضور تمامی گروه‌های سنی برپا کرد. تمام مردم به محل‌های مشخصی برای تجمع دعوت خواهند شد تا این سرود را اجرا کنند و سلام و درود بفرستند و آن را به امام زمان (عج) تقدیم کنند.»

منبع: همشهری آنلاین

402618