کیفیت هوای تهران قابل قبول شد

شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 88 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تصویر کیفیت هوای تهران قابل قبول شد

به گزارش پرسون، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 88 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

همچنین طی 48 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 102 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

تهران از ابتدای سال فقط دو روز هوای پاک داشته و اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

402436