سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی داریم‌

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سقط جنین درمانی با سقط جنایی متفاوت است که در سال ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی داریم و نظام‌سلامت ما نیز با چالش جدی سقط جنایی مواجه است.
تصویر سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی داریم‌

به گزارش پرسون، عباس مسجدی آرانی گفت: سقط جنین درمانی با سقط جنایی متفاوت است که در سال ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی داریم و نظام‌سلامت ما نیز با چالش جدی سقط جنایی مواجه است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از مردم در این خصوص می‌خواهیم از مراجعه به پزشک‌نما‌ها خودداری کنند که بعضی از پرونده‌های کمیسیون‌های پزشکی قانونی مربوط به پزشک نما‌ها است و اگر مردم توجه لازم را داشته باشند پرونده‌های قصور پزشکی هم کاهش می‌یابد.

به گفته مسجدی آرانی، سازمان پزشکی قانونی تمام خدمات را در مراکز رسمی پزشکی قانونی ارائه می‌کند و هیچ خدماتی را در بیمارستان‌ها ارائه نمی‌کند.

402402