اختلال گسترده در ۹۵ درصد بازار رمزارزها

تصویر اختلال گسترده در ۹۵ درصد بازار رمزارزها

به گزارش پرسون، به دنبال اختلال و قطعی کلود فلر (Cloudflare) که مشکلاتی را برای اینترنت جهانی ایجاد کرد، ۹۵ درصد از سایت های رمزارزی نیز از دسترس خارج شد.

رمزارز

402361