وزیر صمت استیضاح می شود؟

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح استیضاح فاطمی امین وزیر صمت با ۳۶ امضا به کمیسیون صنایع و معادن رسیده است.
تصویر وزیر صمت استیضاح می شود؟

به گزارش پرسون، حسینی کیا، با بیان این که سه شنبه هفته آینده بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار می گیرد گفت: تا پیش از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و معادن، احتمال پس گرفتن درخواست های استیضاح کم است.

کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی ها، گزارش خود را به هیئت رئیسه ارائه می دهد.

اگر درخواست استیضاح در کمیسیون تصویب شود، استیضاح در جلسه علنی اعلام وصول می شود و وزیر صمت یک هفته فرصت دارد در نشست علنی حاضر شود.

402351