آمریکا ماهیت سیاستش نسبت به ونزوئلا را تغییر نمی‌دهد

الکساندر شتینین، مدیر دفتر آمریکای لاتین وزارت امور خارجه روسیه در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت: ما همواره از لغو تحریم‌ها علیه ونزوئلا حمایت می‌کنیم.
تصویر آمریکا ماهیت سیاستش نسبت به ونزوئلا را تغییر نمی‌دهد

به گزارش پرسون، مدیر دفتر آمریکای لاتین وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد، کاهش تحریم‌ها علیه ونزوئلا ماهیت سیاست واشنگتن نسبت به کاراکاس را تغییر نمی‌دهد.

او افزود: ما قطعا توجه داریم که چنین حرکتی در حال حاضر وجود دارد. اساسی است که این حرکت در مسیری مناسب انجام شود. با این حال، مساله واقعی این است که آمریکا قطعا ماهیت سیاستش نسبت به ونزوئلا را تغییر نمی‌دهد.

این دیپلمات افزود: مسکو همیشه با تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی اعمال شده علیه ونزوئلا که آشکارا ماهیت تبعیض‌آمیز داشتند و نمونه‌ای از مداخله در امور داخلی با تمرکز بر طرح آمریکا و طرح کشورهای غربی برای تغییر دولت کاراکاس بودند، مخالف بود.

منبع: ایسنا

402188