ادای سوگند رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی سوریه

رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی سوریه در مقابل بشار اسد، رئیس جمهور سوریه با حضور حموده صباغ، رئیس پارلمان سوگند یاد کردند.

تصویر ادای سوگند رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی سوریه

به گزارش پرسون، در نشست اسد با رئیس و اعضای دادگاه بر اهمیت نقش دادگاه قانون اساسی در تقویت قدرت قانون و دستگاه قضایی تأکید شد.

همچنین درباره عملکرد دادگاه برای نظارت بر قوانین به ویژه در سایه روند جاری برای بازنگری و بررسی قوانین با هدف اصلاح آن یا تدوین قوانین جدید براساس نیاز و مصلحت جامعه صحبت شد.

منبع: ایسنا

402138