بانک ملی برای کاهش مرگ و میر جاده ای 1000 میلیارد ریال پرداخت کرد

بزرگراه صوفیان شبستر سلماس را می توان یکی از مهمترین پروژه های منطقه ای دانست که با حمایت بانک ملی ایران در حال اجراست.
تصویر بانک ملی برای کاهش مرگ و میر جاده ای 1000 میلیارد ریال پرداخت کرد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این مسیر 25 کیلومتری که با حمایت یک هزار میلیارد ریالی بانک در حال اجراست، در کاهش میزان تصادفات و نیز افزایش ایمنی عبور و مرور نقش بسزایی دارد.

این بزرگراه در مسیر صوفیان، شبستر، سلماس از حد فاصل کوزه کنان، تسوج و روستای غلمانسرا نیز عبور می کند و در بهبود شرایط گردشگری استان نیز بسیار موثر است.

401985