گاف جنجالی گوینده؛ استان قم از کشور ایران جدا شد!

به گزارش پرسون، گوینده اخبار شبکه استانی نور دقایقی پیش به اشتباه استان قم را «کشور قم» خطاب کرد و سوژه رسانه‌ها شد. برخی کاربران در فضای مجازی، با استناد به این گاف، از این گفتند که گویا «قم» از ایران جدا شده و خود کشوری مستقل است.

401973