دود آسمان آبادان را فرا گرفت

به علت آتش سوزی در قسمت عراقی هور العظیم دود آسمان برخی از شهر‌های استان خوزستان را فرا گرفت.
تصویر دود آسمان آبادان را فرا گرفت

به گزارش پرسون، سرپرست فرمانداری هویزه درباره جزئیات این خبر گفت: آتش سوزی تالاب هور العظیم در قسمت عراقی به دلیل خشکسالی و نبود کامل آب اتفاق افتاده است.

ایاد مطوری در ادامه افزود: خوشبختانه آتش سوزی تالاب به سمت ما پیشروی نکرده است و در حال حاضر آتش در منطقه عراقی تالاب مهار شده است و علت دقیق آتش سوزی در حال پیگیری است.

سرپرست فرمانداری هویزه اصلی‌ترین دلیل آتش سوزی در نیزارهای تالاب را خشکسالی کامل عنوان کرد.

401870