رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت:

در راستای رفع مشکلات کمیسیون ماده5 کم کاری رخ داده است

عضو شورای شهر رشت گفت: کاستی هایی در عملکرد کمیسیون ماده5 وجود دارد که امیداست با ورود مسئولین این حوزه به زودی برطرف شود.
تصویر در راستای رفع مشکلات کمیسیون ماده5 کم کاری رخ داده است

به گزارش پرسون، مهدی نوری هریس در جریان چهل و دومین جلسه علنی که در سالن جلسات ساختمان شورا برگزار شد اظهار داشت: بسیاری از حرف های ما تکراری و برای برخی خسته کننده شده اما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم که تلاش کرده و خسته نشویم تا مباحث مطرح شده بالاخره حل شوند.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری ادامه داد: سال گذشته از مسئولین مربوطه خواهش کردم که برای رفع مشکل های مرتبط با کمیسیون ماده 5 دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری رشت مستقر شود که این اتفاق رخ نداد.

وی تصریح کرد: بارها برای رفع مشکلات کمیسیون ماده 5 پیگیری و برطرف شود اما کم کاری و کوتاهی در این باره رخ می دهد.

نوری هریس با بیان اینکه 30 درصد از کاربری های تعریف شده در شهر غیرمرتبط است گفت: کاربری کشاورزی و باغات برای شهر نیست؛ شهر سر گردنه نیست که در آن مردم را یقه کنیم و از آن ها درصد بگیریم اما متاسفانه امروز شهرداری در حال انجام این کار است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به مشکلات متعدد در بافت حاشیه شهر و زمین های نثقی گفت: امروز بابت شن ریزی در مناطق حاشیه شهر که دارای زمین های نثقی هستند به من ایراد وارد می کنند.

عضو شورای شهر رشت عنوان کرد: برای ساخت زمین در روستا حمایت می کنند و وام میدهند اما اینجا به خانواده ای که میخواهند در 100 متر زمین برای خود سرپناهی درست کنند اجازه ساخت و ساز نمی دهیم.

401679